Quỹ đất đang bán

Địa chỉ:  

Diện tích: 60

Giá: 2 tỷ

Địa chỉ: Địa chỉ: Thôn Nước Ngọt, Cam Lập, Tp. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  

Diện tích: 200m2

Giá: 2 tỷ

Địa chỉ: Địa chỉ: Thôn Nước Ngọt, Cam Lập, Tp. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa  

Diện tích: 185.7m2

Giá: Thỏa thuận

Quỹ đất đã bàn giao